กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวประคอง สู้ศึก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเสาวนีย์ พันธัง
ครูผู้ช่วย