ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ (อ่าน 9) 10 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านมหาโพธิ แจ้งการเปิดการเรียนการสอนแบบ On Hand 1-13มิถุนายน2564 (อ่าน 39) 26 พ.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนบ้านมหาโพธิ ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน (อ่าน 33) 15 พ.ค. 64
โรงเรียนบ้านมหาโพธิได้มอบเงินอุดหนุนค่าเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 44) 12 พ.ค. 64
โรงเรียนบ้านมหาโพธิ มอบทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล3 จำนวน 11 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 คน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 30) 12 พ.ค. 64
โรงเรียนบ้านมหาโพธิเลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 (อ่าน 54) 30 เม.ย. 64
โรงเรียนบ้านมหาโพธิได้รับการนิเทศ ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน จาก สพป.ลบ.2 นำโดยนายประยงค์ สารภูมิ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 (อ่าน 83) 31 มี.ค. 64
ทางโรงเรียนบ้านมหาโพธิ นำโดยท่านผอ.วัฒนา ไชยารักษ์และคณะครูโรงเรียนบ้านมหาโพธิ ได้มอบทุน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ กสศ. (รอบตกค้าง) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่19 มีนาคม 2564 (อ่าน 101) 19 มี.ค. 64
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านมหาโพธิ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 มีนาคม 2564 (อ่าน 108) 16 มี.ค. 64
นายวัฒนา ไชยารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาโพธิ ได้มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่ (อ่าน 103) 10 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านมหาโพธิปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3078) 03 ม.ค. 64
ทางโรงเรียนบ้านมหาโพธิได้จัดกิจกรรม " Merry Christmas 2020 " ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 (อ่าน 3118) 26 ธ.ค. 63
ทางโรงเรียนบ้านมหาโพธิได้จัดกิจกรรม "การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านมหาโพธิ ประจำปีการศึกษา 2563 " ใ (อ่าน 3089) 22 ธ.ค. 63
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านมหาโพธิ " เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึก (อ่าน 3105) 22 ธ.ค. 63
ทางโรงเรียนบ้านมหาโพธิได้จัดกิจกรรม "ทอดผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ (อ่าน 3119) 18 ธ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ (อ่าน 3101) 04 ธ.ค. 63
โครงการผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อเป็นทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 3130) 01 ธ.ค. 63
โครงการศึกษาดูงาน ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน วนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ (อ่าน 3117) 30 พ.ย. 63
บริษัทเพนดูลั่ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมกับ ร้านพราวเจมส์ ลพบุรี มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้ (อ่าน 3110) 30 พ.ย. 63
กิจกรรมวันลอยกระทง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (อ่าน 3101) 30 พ.ย. 63
การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (อ่าน 3105) 12 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้า (อ่าน 3087) 26 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคักเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน โรงเรียน (อ่าน 3082) 22 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้สอน (อ่าน 3100) 08 ต.ค. 63
การจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา๒๕๖๒ (อ่าน 3102) 02 ต.ค. 63
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านมหาโพธิทุกท่าน รับเงินเรียนฟรี 15 ปี (อ่าน 3256) 14 มิ.ย. 63
รวมช่อง YouTube ที่ให้นักเรียนเรียนที่บ้าน (อ่าน 3066) 25 เม.ย. 63
ลิงค์บทเรียน DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ม.3 (อ่าน 3003) 23 เม.ย. 63
ลิงค์บทเรียน DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ม.3 เพื่อเตียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 3037) 23 เม.ย. 63