รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านมหาโพธิ
100 หมู่ที่ 4 บ้านมหาโพธิ   ตำบลมหาโพธิ  อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240
เบอร์โทรศัพท์ 036 - 787067
Email : mahaphotschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :